2013/08/02

App Inventor erabiliz bluetooth bidez hyperterminala kontrolatzen duen App-aren garapena

Jarduera honetan windows sistema eragileetan exekutatu daitekeen Hyperterminala erabiliko da Android gailu batekin bluetooth bidez kontrolatzeko.


Helburuak

Jarduerak honek jarraian aipatzen diren helburu hauek beteko ditu:

-Android aplikazioa bat sortzea App Inventor erabiliz.
-Interfaze grafikoko oinarrizko elementuekin  trebatzea.
-Bloke editorea ezagutzea eta programazio modu bisual berri horretara ohitzea.
-Hyperterminalera bluetooth bidez testua bidaltzea Android gailutik eta Hyperterminalean ikustea.


 Materiala

-PC bat windows sistema eragilearekin eta bluetooth komunikazio gaitasuna duena.
-Hyperterminala.
-Android gailu mugikor bat.
Jardueraren sekuentzia
 1. Lehenengo eta behin gure PC-ko bluetooth konexioa konfiguratuko da. Bluetooth gaitasuna modu eta aukera anitzetan instalatu daitekeenez PC batean, era orokorrean aipatuko dira jarraitu beharreko pausuak:
   •  PC-aren bluetooth gailuaren MAC helbidea lortu behar da. Normalean bluetooth gailuak instalatzerakoan konfigurazio eta kudeatzaile programaren bat ere instalatzen da PC-an. Bertan aurkituko duzue MAC helbidea, adibidez:
                                                                  74:E5:43:E6:21:12

   •  Era berean PC-an bluetooth komunikazioa ezartzen den COM portuaren zenbakia aurkitu behar da: COM6, COM7,.... 
   • PC-a eta Android gailua parekatu edo binatu behar dira. Parekatze prozesua Android gailutik burutzea da hoberena, eta PC-ri abixua iristen zaionean onartzea.
   
 1. Hurrengo bigarren pausu garrantzitsua hyperterminala konfiguratzea izango da. Hyperterminala ez da instalatzen den aplikazioa, exekutatzen den artxibo bat baizik eta erabiliko dugun PC-aren sistema eragilearen baitan modu batera edo bestera jokatuko da:  
  • Windows XP-n: Inicio>Programas<accesorios<Comunicaciones < Hyperterminal.exe
  •  Windows 7-n: Berezko instalazioak ez dakar Hyperterminala integraturik. Honen ondorioz Win XP batetatik edota interneteko iturri fidagarrietatik lortu beharko dira Hyperterminala exekutatzeko beharrezkoak diren artxibo multzoa.
      Hyperterminala exekutatuz gero konexio berri bat sortzen da (ikus I. ilustrazioa). Lehenengo pausua konexio berri horri izena ematea da:

I. ilustrazioa: Hyprterminala irekitzen

Ondoren, gure PC-ak bluetooth konexioa ezarriko duen COM portuaren zenbakia adieraztea izango da II. ilustrazioan ikusten den moduan:

II. ilustrazioa: COM portua definitzen

eta azkenik, aukeratu dugun COM portuaren propietateak definituko dira komunikazioa komeni bezala ezartzeko (Ikus III. ilustrazioa):

Bits por segundo: 9600
Bits de datos: 8
Paridad: ninguno
Bits de parada: 1
Control de flujo: ninguno


III. ilustrazioa: COM portuaren ezaugarriak definitzen

Dagoeneko prest gaude App Inventor-ekin gure aplikazioa diseinatzen hasteko. Aurreko sarrera batean aipatutakoa jarraituz App Inventor-eko proiektu kudeatzailean kokatu eta new sakatu.

IV. eta V. ilustrazioan ikus daitezke jarduera hau burutzeko diseinua eta logika.

IV. ilustrazioa: App-aren diseinua

V. Ilustrazioa: App-aren logika


Jarduera segidan agertzen diren bideo-tutorialei jarraikiz burutu dezakezue:

 
 Diseinuaren atala


Logikaren atala